EMISSIE

POSTZEGELS NEDERLAND 1989 Kinderpostzegels

Reden uitgifte: de netto-opbrengst boven de frankeerwaarde is bestemd voor kinderen die bijzondere zorg behoeven, de jeugdwelzijnszorg
Uitgiftedatum: 8 november 1989 t/m 30 december 1989; aan de filatelieloketten en bij PTT Post Filatelie te Groningen t/m 31 oktober 1990
Gebruiksperiode: 8 november 1989 tot 1 november 2013
Perforatie: kamtanding 13¼ : 12¾ (zegels uit vel) (Y-kam),kamtanding 14 : 12¾ (zegels uit velletje)