Troonswisseling

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Verhalen Volgende

De koning is dood, leve de koningin!

De nog minderjarige prinses Wilhelmina was na het overlijden van haar vader koning Willem III zijn opvolger. Haar moeder, koningin Emma, zou tot haar 18de jaar als regentes de taken waarnemen. Wel verscheen er in 1891 een postzegel met daarin het portret van de jonge Wilhelmina, in de omranding die ook voor de postzegel van koning Willem III was gebruikt.

Bij drukkerij Enschedé werd al vroeg nagedacht over een serie postzegels met het nieuwe staatshoofd. Zo benaderden ze in 1894 jhr. B.W.F. van Riemsdijk  en in 1896 Joseph Vürtheim met het verzoek een aantal ontwerpen te maken. Ook bestaan er nog twee ontwerpen van H.M. Krabbé, door Enschedé op 8 februari 1897 aan het Hoofdbestuur der Posterijen gezonden.

Deze initiatieven van drukkerij Enschedé kregen blijkbaar niet de goedkeuring van de directeur-generaal der posterijen. Deze vroeg op 7 oktober 1886 de Franse ontwerper Eugéne Louis Mouchon een ontwerp voor een nieuwe frankeerzegel te maken met portret van koningin Wilhelmina.  Enschedé leverde nog ontwerpen gemaakt door Joseph Vürtheim. Hiervan werd één ontwerp gekozen voor de hoge waarden, en op basis van een foto gemaakt door Adolphe Zimmerman werd de gravure van het portret gemaakt.

Voor de lage waarden wordt een ontwerp van D.E.C. Knuttel, gebaseerd op ontwerpen door Vürtheim, gebruikt.