Europapostzegels

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Verhalen Volgende

De eerste Europapostzegels

In 1956 komen er voor het eerst Europapostzegels uit. De Europapostzegels worden uitgegeven in de landen die lid zijn van de EGKS, de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal: Frankrijk, Duitsland, Italië, België, Luxemburg en Nederland. De EGKS, opgericht in 1951 en in werking getreden in 1952, is de voorloper van de Europese Unie (EU).

De gezamenlijke uitgifte moet de economische band tussen de landen van de EGKS onderstrepen door het uitgeven van een serie postzegels die in alle zes landen hetzelfde zou zijn. Voor het ontwerp werd een prijsvraag uitgeschreven, waaraan ook de Nederlandse ontwerpers M.C. Escher, Sem Hartz en Rein Draijer deelnamen. Escher maakte een ontwerp gebaseerd op de kaart van Europa, Hartz maakte twee ontwerpen rond de letter E (van Europa). Draijer maakte twee ontwerpen, waarin een vader met kind met de nieuwe Europese vlag en het oude Europa centraal staan.

Het winnende ontwerp was echter van de Fransman Gonzague. De eerste postzegels laten het woord Europa zien dat letterlijk nog in de steigers staat. Het symboliseert het naoorlogse Europa dat nog steeds aan de wederopbouw werkt.