De prijsvraag van 1920

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Verhalen Volgende

De Postzegelprijsvraag van 1920

In 1920 werd voor het eerst in Nederland een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp van een serie frankeerzegels. Het idee van de prijsvraag was afkomstig van de "Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst "(VANK). Volgens de VANK voldeden de in omloop zijnde Wilhelmina- en cijferpostzegels zelfs niet aan "bescheiden eisen van schoonheid".
Een soortgelijke prijsvraag was al eerder succesvol uitgevoerd in Duitsland en Polen, waarbij eigentijdse nationale kunstenaars waren uitgenodigd ontwerpen in te zenden voor nieuwe postzegels.

De opdracht was het maken van één of meer ontwerpen voor een serie die in totaal uit niet minder dan 21 waarden zou bestaan, lopend van 0,5 cent tot en met 5 gulden. De zegels van 5 cent en hoger zouden voorzien moeten zijn van de beeltenis van het staatshoofd. De postzegels zouden zowel de cijferpostzegels van 1899 (ontwerp Vürtheim) als de frankeerzegels met Wilhelmina (ontwerp Mouchon) moeten vervangen.